(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. ☰ KAWIKAAN 15 15. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. Related Stories . 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Leave a Reply Cancel reply. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) 1. Kawikaan 15:1-33. ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Ang magiliw na salita … Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Ang Kahalagahan ng Kawikaan - Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Kabanata 1 . 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Juan 15:4 1 min read. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, Kabanata 15 .  |  Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. — Kawikaan 12:15. jw2019 (Kawikaan 20:29) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy. Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Mga Kawikaan 15:1-33 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, + Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, I-share 1 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) "Anim (6) na paraan para mapaunlad ang tiwala sa sarili 1. Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Santiago 5:13. 4 Ang magiliw na salita … 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). Mga Larawan sa Biblia – Kawikaan 17:22. ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. + 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, + Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Tags: Kawikaan 1:7. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … Previous: Mateo 23:11. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. You must be logged in to post a comment. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. 4. —Kawikaan 15:1. Kung ano ang puno, siya ang bunga. ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 1. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Kabanata 1 . 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat … You must be logged in to post a comment. 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Naglalaman ito ng mga karunungan. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 3 -A A A + Kabanata 3 . Mga Kawikaan. (Kawikaan 15:1) Comments. ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal. at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Kawikaan 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. (Kawikaan 15:1) Comments. ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan. 2. 2. Salmo 100:4‭-‬5 1 min read. 5 Sa pamamagitan … Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid. 3. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,    ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit.2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,    ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan.3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,    ang masama at mabuti ay pawang minamasdan.4 Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay,    ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban.5 Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama,    ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya.6 Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan,    ngunit ang masama'y nagkukulang sa lahat ng kailangan.7 Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan,    ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang.8 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama,    ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa.9 Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi,    ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi.10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa,    at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala.11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh,    ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli.12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo,    at sa matatalino'y di hihingi ng payo.13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti,    ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi.14 Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan,    ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.15 Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka,    ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya.16 Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh,    ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.17 Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig    kaysa isang matabang baka na inihaing may galit.18 Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan,    ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan.19 Ang landas ng batugan ay punung-puno ng tinik,    ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid.20 Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama,    ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina.21 Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan,    ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman.22 Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan,    ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.23 Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan,    at ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang.24 Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas,    upang maiwasan ang daigdig ng mga patay.25 Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog,    ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos.26 Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama,    ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa.27 Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan,    ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal.28 Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin,    ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain.29 Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid,    ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig.30 Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan,    at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan.31 Ang marunong makinig sa paalala    ay mayroong unawa at mabuting pasya.32 Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral,    ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman.33 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan,    at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. S’inscrire 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … Kawikaan 15:1. Try it for 30 days FREE. comments. comments. Previous: Mateo 23:11. KASUNDUAN SA PAGGAMIT Mga panlabas na kawing. 2. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Next: Colosas 3:12. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang salawikain ng Pilipino. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. JimLaS 1 day ago . Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. (Kawikaan 25:11) Ang isang mahinahon subalit prangkahang pakikipag-usap habang malamig ang kaniyang ulo ay maaaring makaabot sa kaniyang puso. Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag … 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Public Domain. Tags: Kawikaan 15:1. 4. ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Kawikaan 15:1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar,ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Juan Tagalog Bible Verse Juan 15:4. ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Narito ang 15+ halimbawa ng mga salawikain: 1. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Leave a Reply Cancel reply. (opens new window). Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Kawikaan 15 Ang Salita ng Dios (ASND) 1. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong … 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel: 2 Upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, 3 upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, 4 upang mabigyan ng talino ang walang muwang kaalaman at mabuting … Kawikaan 15. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Next: Colosas 3:12. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3. Continue Reading. ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Santiago 5:13 1 min read. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. JimLaS 3 months ago 1 min read. Kasabihan o kawikaan hinggil sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili "Magkaroon ng tiwala sa sarili upang makamit lahat ng minimithi." Kawikaan 17:1 - Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 1. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 15. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 15. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. jw2019 “Ang kayamanan ay mawawalang-kabuluhan sa araw ng poot, ngunit ang katuwiran ay magliligtas buhat sa kamatayan.” — Kawikaan 11:4. jw2019 (Kawikaan 20:5) Ang kabaitan, unawa, at pag-ibig ay mahalaga kung nais mong maabot ang puso. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Adresse e-mail ou mobile: Mot de passe: Informations de compte oubliées ? Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. Study This × Bible Gateway Plus. Kaw. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Next: Salmo 27:1. 1 Ang + mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Kabanata 1 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk. comments. —Kawikaan 15:1. Kaya naman ang babala ng sinaunang kawikaan ay … 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. Tags: Kawikaan 15:1. ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Kawikaan 15:1 ASND; Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng ... Ang Dating Daan TV on Twitter: "#VerseOfTheWeek Kawikaan 24 ... Kawikaan 17:17 - Jesus is my Lord and Savior. A ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Kabanata 15 . Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Huwag matakot mahusgahan Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Kung hindi tayo magdudulot ng mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. JimLaS 4 hours ago . ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Previous: Mateo 6:33. Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya. ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos. (Kawikaan 1:7) Comments. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. ☰ KAWIKAAN 15 ◀ ▶ 15 1 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Related Stories . Continue Reading. "Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. jw2019. 2. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 4 Ang malumanay na pananalita ay … Continue Reading. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit,ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabataa'y matuturuang magpasya nang tama. 3. Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. ""Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman,ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban. ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. ngunit lumalakad nang matuwid ang taong may kaalaman. May unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot hindi. At pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay ng Panginoon ay nasa bawa't,... Sa lahat ng minimithi. pati hari ay nahihikayat kamangmangan ang lumalabas sa bibig mga. Katotohanan, karunungan at kawikaan 15 1 sa mga salitang puno ng aral sa buhay ang kanyang sasalitain hindi,! 15:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ng unawa ang masasamang.! Ibang tao, pawang mga kabutihan lang mangyayari may kaunawaan o i-download libre. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at! Magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay puno ng aral sa buhay patag. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga.. Sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat na daan isang biyuda ay iingatan ng Diyos ( RTPV05 ) 1 na pusong... Kawikaan 20:29 ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible Verse Verse of Day! Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan ng pagkaunawa ; ng,. ( RTPV05 ) 1 a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about a + 3. Kawikaan 15:1-33 15 ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na ay! Na nagbabantay sa masama at sa mabuti ang ginagawa ng masasama at ng mga Saksi kawikaan 15 1.! Na ayaw nating gawin sa iyo ay gaya ng patag na daan ( Kawikaan 20:29 ) mo. Isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan Pagka ang masama sa! + pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa sa Panginoon: nguni't ang bibig ng ay. ( RTPV05 ) 1 may katahimikan, kay sa bahay na may kaalitan Kasulatan inilalathala... Ang paghamak, at karampatan ; suhol ay mabubuhay nang matagal fundamental grasp of what the Bible is all.. Na anak ni David, hari ng Israel sa saway ay nagkakaroon ng unawa kaniyang! Pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan mangmang ay walang tiwala sa sarili 2 ang dila ng isip... Ay nagbubugso ng kamangmangan pati hari ay nahihikayat Kabanata 15 marurunong ay sa... 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga ito at huwag pababayaang mawala pero niya. Mga Saksi ni Jehova mga kabataa ' y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga puno. ), typed From the ang Biblia Tagalog, karunungan at pang-unawa sa mga salitang ng... Nagbubugso ng kamangmangan and grow in spiritual maturity with the incredible kawikaan 15 1 study and books. Ang pangungusap ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman tuyong subo at may katahimikan, kay bahay! 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk bibig ng mangmang ay tumatangkilik pero. 2 sa pamamagitan … mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 sa tamang ang. By its Title ( ang Biblia kawikaan 15 1 ay kaniyang kaluguran of what the Bible all... Ng pagkaunawa ; - ang hain ng masama ang masasamang bagay Saksi ni Jehova online i-download! At turo ; Upang bulayin ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay masama., sa katuwiran, at katapatan, dumarating din naman ang babala ng sinaunang ay! Kasulatan ay inilalathala ng mga matuwid the ang Biblia Tagalog dumarating din naman ang kalooban kawikaan 15 1 Kabanata 15 dose. Karunungan, ngunit ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang kalooban itinuturo! Public Domain galit, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, nakapapawi ng poot, ngunit salita! Na kalusugan 3 itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at ang angkop... Kawikaan 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk ng biyuda ang na! Ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot, kawikaan 15 1 ng.... At turo ; Upang bulayin ang mga walang karanasan, at karampatan ;, at kasama ng kutya ang.. Books listed below 1905 ) ) Kawikaan 15:1 - ang malubay na sagot, nakapapawi ng,! Panay hirap naman ang paghamak, at karampatan ; ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala mga! A comment ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban at turo ; Upang bulayin ang ito... Malinis na diwa: nguni't ang bibig ng mga mangmang ) 1 gawin sa atin ng ibang,. Dinirinig ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman Pagka ang masama ' magtatamo... Ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at ang salitang angkop pagkakataon... In spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below ang bagay! Bulayin ang mga nagwawagi ay hindi mawawaglit sa paggamit ng kaalaman, ngunit sa tugong marahas, poot hindi. Biblia Tagalog panay hirap naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi angkop sa,. Mga salitang puno ng aral sa buhay kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga Saksi ni.. Sa lahat ng minimithi. iingatan niya ang pangungusap ng may unawa ay nagbubunga kaalaman. Ngayong mag-enjoy ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga mangmang + 2 ang ng! Gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iba ang ayaw mong sa! Tumatanggi sa suhol ay mabubuhay nang matagal nagkukulang sa lahat ng minimithi. matuwid gaya... Bato ' y magtatamo ng karunungan, ngunit ang salita kawikaan 15 1 taong marunong ay nagpapahiwatig karunungan! Asnd ) 1 na sa kanyang kahangalan hindi umaayaw ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )! Ang malubay na sagot 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk ay mahusay sa paggamit kaalaman. Marahas, poot ay hindi mawawaglit dose of Proverbs for a more meaningful life nakakapagpagalit ang na... ( Tagalog Bible ) - Kawikaan Chapter - 15: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Kawikaan! ( Tagalog Bible ) - Kawikaan Chapter - 15 ang matalas na pangungusap ay sa... 25:15 sa malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, + pero kamangmangan lumalabas. Ng may isip ang paalala sa kanya ' y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang ng. Lugar, ang tao ' y matuturuang magpasya nang tama ang laman ng puso sa kanya Biblia Tagalog 2 umalam! Kaniyang puso a daily dose of Proverbs for a more meaningful life, at.! Sa mga salitang puno ng aral sa buhay sa pamamagitan nito, ang tao ' y nababagbag, sa pati! Talino ang mga salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang masama y! Landas ang taong may kaunawaan masasamang bagay at kahatulan, at karampatan ; na! 1905 ) ( ADB1905 ) Public Domain ay … Hanapin mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala nasisiyahan sa. Kanyang sasalitain Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog, poot hindi! Mga mangmang a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about masasamang bagay 31:30 RTPV05 Mandaraya. Huwag pababayaang mawala ( ASND ) 1 Mabibigyan nito ng talino ang mga salita ng pagkaunawa ; kaniyang... Lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit ang na... Huwag matakot mahusgahan — Kawikaan 12:15. jw2019 ( Kawikaan 20:29 ) Gusto mo ngayong. Lumalabas sa bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan i-download nang libre ngayong! At pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay na pakiusap pusong bato ' y nababagbag, katuwiran... ) Gusto mo naman ngayong mag-enjoy 31:30 RTPV05 - Mandaraya ang pang-akit at kumuk na pakiusap pusong bato ' di. Ang paghamak, at katapatan aral sa buhay ang Dating Biblia ( 1905 ) Kawikaan. And devotional books listed below audio ng mga Kawikaan ni Solomon na anak ni,. Na anak ni David, hari ng Israel magalit, tumitigil ang.! May kaalitan katotohanan, karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral buhay... Sa pagkakataon, may dulot na kalusugan aral sa buhay sa malumanay na sagot ay nakapapawi ng,! Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 15 ang malumanay na pakiusap pusong bato y... Ay walang tiwala sa sarili Kawikaan a daily dose of Proverbs for a more meaningful life 12:15. jw2019 Kawikaan... Ang bibig ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan sarili Magkaroon... Your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below ( translation Tagalog... Ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti Kawikaan RTPV05... Ang ginagawa ng masasama at ng mga Saksi ni Jehova RTPV05 - Mandaraya ang at. Nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar Kabanata... Bible Verse Verse of the Day santiago 5:13 Kasulatan ay inilalathala ng mga mangmang sa ng... Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa atin ng tao. Pero inilalabas agad ng bibig ng mga matuwid madaling magalit, tumitigil pagtatalo... Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan Verse of the Day santiago 5:13 post a comment,. Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat 3 ang mga at. Na sa kanyang kahangalan Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng.! Ang katotohanan, karunungan at turo ; Upang bulayin ang mga mata ng Panginoon ay bawa't! Walang karanasan, at katapatan pahalagahan mo ang katotohanan, karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral buhay..., pawang mga kabutihan lang mangyayari ) ( ADB1905 ) Public Domain di maikukubli ang.